AVISHKAR-2k18 HSS/ VHSC COMPETITION RESULTPROJECT FOR  HSS/VHSS
 
1st Prize    : ABHIRAG P S,ADISH PRAKASH ( VHSS VADAKARA)
2nd Prizer : GHANA SHYAM, VISHNU M K ( THSS THIRUTHIYAD)
3rd Prize   : NEHAL RAJ,AFIN K P, MUHAMMED AFSAL, FASALUL RAHMAN M (RAHMANIYA VHSS FOR HANDICAPPED)
 
QUIZ FOR HSS/VHSS
 
1st Prize  : HIBA M M  & RISWANA V K ( SGMGHSS KOLATHUR)
2nd Prize : FERIN ASLAM & MUHAMMED HASIL( KMHSS KOTTAKKAL)
3rd Prize  : ARJUN S & MUHAMMED SAFVAN (RAHMANIYA HSS FOR HANDICAPPED)
 
SEMINAR FOR HSS/VHSS
 
1st Prize  : VARUN K (GHSS VADAKARA)
2nd Prize : MEGHA MOHAN (GGMGHSS CHALAPURAM)
3rd Prize  : NADIL K P (PALORA H S S)
 
 
Congratulations to all the Winners