SHORT LISTED CANDIDATES OF K & N ARCHITECTS  K & N ARCHITECTS
LIST OF STUDENTS QUALIFIED FOR INTERVIEW
Sl NO Name of Student
1 Parvathi Vasanth E
2 Muhammed Rishan K
3 Drishya T P
4 Haritha K
5 Muhammed Rafi
6 Priyanka K
7 Adithya E K
8 Adarsh K K
9 Sona D
10 Vandana T K
11 Arpitha K S
12 Greeshma C
13 Jyothilakshmi T A
14 Anagha Balan
15 Sreejitha P V
16 Savan T
17 Ayisha Shifa A K
18 Anahga C C
19 Jubina N
20 Arya Ramana R